Kurs i økonomisk rådgivning

Fylkesmannen i Troms inviterer til et to dagers kurs i økonomisk rådgivning.

Økonomisk rådgivning, herunder gjeldsrådgivning, er en del av kjerneoppgavene til sosialtjenesten i NAV og spiller en viktig rolle som et av flere tiltak overfor den enkelte for å kunne overvinne en vanskelig livssituasjon.

Tema for kurset:

  • Råd og veiledning av brukere med økonomiske problemer – presentasjon av fordypningsmodulen i NAV     
  • Rutine- og avtalestandard for økonomisk rådgivning i NAV - praktisk anvendelse av ny rutine- og avtalestandard for utenrettslige gjeldsordninger

Det vil bli gitt en gjennomgang av avtale- og rutinestandardens funksjon, virkeområde og status. Rådgivers arbeidsform og rolle vil være en sentral del av gjennomgangen. Kreditors rolle i forhandlinger og ved avtale vil bli nærmere drøftet.

Detaljert program for dagene vil bli lagt ut når dette foreligger fra foreleserne.

Kursholdere:  

Egil Rokhaug, Barne- og likestillingsdepartementet

Ruth Angeltveit, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Tommy Grav, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Målgruppe:

Målgruppen er veiledere i NAV med brukerkontakt og erfarne økonomiske rådgivere. Også ansatte i andre kommunale tjenester med tilknytning til arbeidet med økonomisk rådgivning kan delta.

Praktisk informasjon

Kurset starter kl. 10.30 den 27.september og avsluttes kl. 15.30 den 28. september 2017.

Påmeldingsfrist er mandag 28. august 2017.

Vi har 60 plasser til rådighet, og ved fulltegnet kurs forbeholder vi oss retten til å prioritere slik at alle kommuner som søker blir representert.

Selve kurset er gratis, og inkluderer lunsj begge dagene. De som har behov for overnatting må ordne dette selv. Fylkesmannen tildeler et tilskudd på kr 1 500 til den enkelte kommune/NAV-kontor. Tilskudd kan benyttes til dekning av utgifter i forbindelse reise, overnatting og/eller opphold. Vi gjør oppmerksom på at det bare tildeles et tilskudd på kr 1 500 pr. kommune/ NAV-kontor. Tildeling forutsetter deltakelse på kurset og utbetales i etterkant av gjennomført kurs.

Harstad kommune/ NAV Harstad er et kontor med særlig mange ansatte og vil derfor kunne tildeles et tilskudd på kr 3 000, forutsatt at flere deltar derfra. Fylkesmannen legger til grunn at Tromsø kommune/ NAV Tromsø ikke har behov for tilskudd til reise og overnatting, og vil derfor ikke tildeles ovennevnte tilskudd.

Kontaktperson hos Fylkesmannen:

Eva Angell, tlf. 77 64 20 57, e-post: fmtrean@fylkesmannen.no

 

 

Dato:
27. september - 28. september
Sted:
Fylkeshuset i Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
Veiledere i NAV med brukerkontakt og erfarne økonomiske rådgivere. Ansatte i andre kommunale tjenester med tilknytning til arbeidet med økonomisk rådgivning kan også delta.
Påmeldingsfrist:
28.08.2017 16:00:00

Kontaktpersoner