Fylkessamling 1 for pulje 2: Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Dato:
25. april 10:15 - 15:30
Sted:
Hotel Radisson Blu, Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
Deltakere fra Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Sørreisa, Ibestad og Tranøy som allerede er med i denne satsninga (ikke åpent for andre)
Påmeldingsfrist:
20.04.2018 00:00:00

Voksenrollen, holdninger, kommunikasjon med og om barn, og mobbeombudet er tema på første fylkessamling for Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Sørreisa, Ibestad og Tranøy. Deltakerne må melde seg på.

Det er de profesjonelle voksnes ansvar å skape gode kulturer blant voksne og barn for å fremme gode og trygge barnehage- og skolemiljø. Tove Flack snakker om betydningen av voksenrollen, voksnes forståelse og holdninger i tilknytning til inkluderende barnehage- og skolemiljø.

I etterkant av de faglige foredragene, får deltakerne fra kommunene også anledning til å starte arbeidet med den videre lokale utviklingsprosessen i sin egen kommune.

Tid

Tema

10.15

Om satsingen – hvorfor er vi her i dag?

Ved Eivind Bratsberg, fagansvarlig, Fylkesmannen i Troms

10.30

Voksenrollen, voksnes forståelse, holdninger og kommunikasjon med og om barn (del 1)

Ved Tove Flack, universitetslektor, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger

11.30

Lunsj

12.15

Voksenrollen, voksnes forståelse, holdninger og kommunikasjon med og om barn (del 2)

13.00

Pause

13.15

Gruppeoppgaver etter foredraget til Tove Flack: Kommunevis/skoler/barnehager

14.00

Mobbeombudets rolle nå og framover. Erfaringer, råd og tips.

Ved Jon Halvdan Lenning, mobbeombud i Troms fylke

14.45

Gruppearbeid: Hva er nyttig å ta med videre og prosess fremover i den enkelte kommune.
Ledes av kommunenivået/ressurspersoner

15.15

Avslutning og veien videre
Kommunenes planer

15.30

Vel hjem

 

Meld deg på her:

Dato:
25. april 10:15 - 15:30
Sted:
Hotel Radisson Blu, Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
Deltakere fra Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Sørreisa, Ibestad og Tranøy som allerede er med i denne satsninga (ikke åpent for andre)
Påmeldingsfrist:
20.04.2018 00:00:00

Om satsinga

Inkluderende barnehage- og skolemiljø er et samlingsbasert tilbud for barnehager og skoler som ønsker å jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø.

De som deltar er med på felles nasjonale samlinger og fylkessamlinger, utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, lærende nettverk og får penger til en lokal ressursperson.

Utdanningsdirektoratet organiserer tilbudet i puljer. Hver pulje varer i to år. I pulje 2 og 3 er det deltakere fra Troms.

Pulje 2: Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Sørreisa, Ibestad og Tranøy

Pulje 3: Gratangen, Tromsø, Bardu, Målselv, Salangen, Dyrøy og Lavangen.

Praktisk info

Påmelding: Hver kommune melder på det antall deltakere som ble avtalt på møtet i dialoggruppen 25.januar 2018. Det er plass til omtrent 100 personer.

Kursavgift: Fylkesmannen dekker kursavgift for alle deltakere.

Reise: Kommunene dekker reiseutgifter for sine deltakere.