Fagdag for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Dato:
8. mars 10:00 - 16:00
Sted:
Tromsø, hotell The Edge
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
Ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Påmeldingsfrist:
23.02.2018 12:00:00

Fylkesmannen i Troms inviterer ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Troms til fagdag. Hovedtema er nye faglige retningslinjer for helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten.

Fylkesmannen samarbeider med Helsedirektoratet og faggruppen LaH, NSF Troms om arrangementet.

Program:

Tid

Tema

10.00- 10.30

Kaffe, registrering

10.30- 10.45

Velkommen

10.45.-11.30

Retningslinje for helsestasjonstjenesten

11.30- 12.00

Retningslinje for spedbarnsernæring

12.00- 13.00

Lunsj

13.00- 14.00

STREAM: Retningslinje for skolehelsetjenesten

14.00- 14.15

Beinstrekk

14.15-15.00

STREAM: Endring i opplæringslovens kap. 9A om mobbing

15.00-15.15

Kaffe med kakebit

15.15- 15.45

Plenumsdiskusjon: Mulighetsrommet for samhandling om mobbing mellom skolehelsetjenesten og skolen

15.45- 16.00

Oppsummering og avslutning

 

Streaming

 

Skolehelsetjenesten tar i mot mange barn og unge hver dag som ikke har det bra på skolen eller i livet sitt. Hør Kristine Hartvedt fra Helsedirektoratet fortelle om de nye faglige retningslinjene for skolehelsetjenesten.

Se livesendingen her klokken 13:00 og i ettertid.


Helsesøstre, skolehelsetjenesten og lærere må alle samarbeide om det psykososiale miljøet på skolen. Eivind Bratsberg fra Fylkesmannen i Troms forteller om nye kapittel 9A i opplæringsloven om mobbing og krenkelser- og hva betyr for helsesøstre i skolehelsetjenesten.

Se livesendingen her klokken 14.15 og i ettertid.

 

Det er 100 plasser tilgjengelig, og det er "første mann til mølla" prinsippet som gjelder. Fylkesmannen vil likevel sikre at alle kommuner får mulighet til å delta, så ved eventuell stor påmelding fra enkeltkommuner, vil det kunne bli avkorting av plasser for disse.

Arrangementet er gratis for alle deltagere. Påmeldte som ikke møter opp, og som ikke har gitt beskjed innen utløp av påmeldingsfristen, blir derimot fakturert for ubenyttede dagpakker.

Dato:
8. mars 10:00 - 16:00
Sted:
Tromsø, hotell The Edge
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
Ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Påmeldingsfrist:
23.02.2018 12:00:00

Kontaktpersoner