Barnekonvensjonen i praksis 2018: Hva nå, Norge?

Dato:
11. oktober - 12. oktober
Sted:
Thon Hotel Arena i Lillestrøm
Ansvarlig:
Sjumilsstegets nasjonale gruppe for implementering av barnekonvensjonen
Målgruppe:
Ansatte i fylkesmannsembeter og samarbeidende direktorater
Påmeldingsfrist:
20.08.2018 10:00:00

Sjumilsstegets nasjonale konferanse 11. og 12. oktober handler blant annet om: Tilbakemeldingene fra FNs barnekomité til staten Norge og arbeid med barnekonvensjonen i nye, større fylker.
Påmeldingsfristen utvides til mandag 20.08.2018 kl 10.00.

Program (oppdateres)

11. oktober

10.30  Åpning ved Sjumilsstegets nasjonale arbeidsgruppe.
10.45 
 • God hjelp til rett tid? Barneombudets gjennomgang av den nye håndhevingsordningen
  ved Kjersti Botnan Larsen
 • Utdanningsdirektoratet. Føringer for ordningen og andre kommentarer til bruk av konvensjonen i utdanningssektoren.
 • 0-24-sekretariatet
  ved Birgit Leirvik
13.00   Lønsj
13.45 
 • Bufdir: Ny veileder for barnefattigdom, med mer.
  ved Kjersti Utnes

 • Avdir om Barneperspektivet i NAV
  ved Jan-Markus Lund og Irene Anibrika

 • Hdir om folkehelse
 15.30 
 • Ny veileder for barn i plansaker
  ved Hilde Moe, KMD og Marie Christine Frederique Calisch (Sjumilssteget nasjonalt)
 • Ung Arena Gamle Oslo
  ved Stig Hermann Nygård og ungdommer
 17.00  Walk and talk. Gruppevandring med tema.
Ferdig klokken 18:00.
 19.30 

 Middag

 12. oktober

09.00 

Hva nå, Norge? Norges utfordringer i følge barnekomiteens tilbakemeldinger, concluding observations, etter høringen av Norge Genève i mai,
ved professor Trude Haugli, UiT Norges Arktiske Universitet.


09.45 

Særlige utfordringer for barnevernet etter tilbakemeldingene fra barnekomiteen i Genève
ved nemndsleder Christian Børge Sørensen, Fylkesnemnda i Rogaland.

10.40 
 • Barnekonvensjonen i nye, større fylker: Tanker om utfordringer for barnekonvensjonen etter sammenslåing av embeter.

 • Videre implementeringsarbeid: Arbeidsgruppa presenterer plan og arbeidsideer for langsiktig implementeringsarbeid til diskusjon. Vi ser ideen i sammenheng  med oppgaver knyttet til 0-24.samarbeidet.

 • Barnekonvensjonen fyller 30 år i 2019. Hvordan markerer vi dette?
11.30 

Lønsj og utsjekk

 12.30  

Workshop

 1. Hvordan jobber vi lokalt med implementering?
 2. Hvilke behov har vi selv for å kunne mestre en slik oppgave?
14.30  Oppsummering og avslutning.
Ved Sjumilsstegets nasjonale arbeidsgruppe og Bufdir.
 15.00  Vel hjem.

 

- Det å kunne gjøre en barnets beste vurdering og sørge for at barnet blir hørt (art. 12), det svikter fremdeles i Norge, sa barneombud Anne Lindboe til oss da vi møtte henne i Genève.

Se video og presentasjoner fra konferansen i 2017.

Konferansen er kun for ansatte i fylkesmannsembeter og direktorater.

Det er fjerde gang konferansen arrangeres.

Meld deg på her:

Overnatting eller dagpakke? Se priser under «Praktisk info»
Dato:
11. oktober - 12. oktober
Sted:
Thon Hotel Arena i Lillestrøm
Ansvarlig:
Sjumilsstegets nasjonale gruppe for implementering av barnekonvensjonen
Målgruppe:
Ansatte i fylkesmannsembeter og samarbeidende direktorater
Påmeldingsfrist:
20.08.2018 10:00:00

Kontaktpersoner

Praktisk info

Konferansen holdes på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. 

Pris for deltakere uten overnatting:

Dagpakke 11. oktober: Kr. 705,-

Dagpakke 12. oktober: Kr. 705,-

Middag 11. oktober for de som ikke overnatter: Kr. 445,-

Pris for deltakere som overnatter:

Overnatting 11. til 12. oktober (inkludert dagpakker og middag): Kr. 1920,-

Reise: Tog går direkte fra Gardermoen og Oslo.

Sjumilssteget nasjonalt

Sjumilssteget er en metodikk for å implementere barnekonvensjonen i fylkesmannsembetene og kommunene i Norge. Målet er å få saksbehandlerne til å bruke barnekonvensjonen aktivt i det daglige arbeidet.

På vegne av departement og direktorater har Sjumilsstegets arbeidsgruppe ansvaret for å arbeidet med implementering av barnekonvensjonen i fylkesmannsembeter og kommuner. Nasjonal konferanse er et tiltak i implementeringsarbeidet.

Følg oss gjerne på facebook for faglig påfyll, nyheter og inspirasjon.