Hopp til innhold

Praktisk info

Konferansen holdes på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. 

Pris for deltakere uten overnatting:

Dagpakke 11. oktober: Kr. 705,-

Dagpakke 12. oktober: Kr. 705,-

Middag 11. oktober for de som ikke overnatter: Kr. 445,-

Pris for deltakere som overnatter:

Overnatting 11. til 12. oktober (inkludert dagpakker og middag): Kr. 1920,-

Reise: Tog går direkte fra Gardermoen og Oslo.

Sjumilssteget nasjonalt

Sjumilssteget er en metodikk for å implementere barnekonvensjonen i fylkesmannsembetene og kommunene i Norge. Målet er å få saksbehandlerne til å bruke barnekonvensjonen aktivt i det daglige arbeidet.

På vegne av departement og direktorater har Sjumilsstegets arbeidsgruppe ansvaret for å arbeidet med implementering av barnekonvensjonen i fylkesmannsembeter og kommuner. Nasjonal konferanse er et tiltak i implementeringsarbeidet.

Følg oss gjerne på facebook for faglig påfyll, nyheter og inspirasjon.