Barnehageforum

Dato:
20. mars - 21. mars
Sted:
Scandic Ishavshotell, Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms, Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten, representanter fra kommunale og private barnehageeiere, UiT Norges arktiske universitet, Sametinget, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Private barnehagers Landsforbund og Kommunenes sentralforbund
Påmeldingsfrist:
01.03.2018 23:00:00

Fylkesmannen i Troms inviterer til utvidet Barnehageforum
Tema for samlingen vil være regelverk i barnehageloven og «Kompetanse for framtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2018 – 2022».

Første dag vil være en gjennomgang av regelverk i barnehageloven med fokus på spesialpedagogisk hjelp, tilretteleggingsplikten, skjerpet pedagognorm og forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.

Andre dag arbeider vi med kompetanse for fremtidens barnehage (revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018 – 2022).

I løpet av 2018 skal det utvikles regionale nettverk og samarbeidsfora som vil få ansvar for å prioritere, innrette og dimensjonere kompetansetiltak for kommunale og private barnehager.  Vi vil fokusere på aktørenes roller, hvordan organisere kompetanseutviklingsarbeidet i Troms og nye krav for å få tildelt statlige kompetansemidler.

«Barnehageeier skal sørge for at personalet har riktig og nødvendig kompetanse. Kommunen som barnehagemyndighet skal påse at barna får et pedagogisk og trygt barnehagetilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.» 

Se program (med forbehold) under.

Hver kommune, samt Longyearbyen lokalstyre, kan melde på barnehagemyndighet og to barnehageeiere (en privat og en kommunal). Tromsø kan melde på til sammen 6 deltakere, Harstad og Lenvik 4, Sametinget og UIT Norges Arktiske Universitet 2 deltakere hver. I tillegg inviteres Nordlandia, Læringsverkstedet, Ibid, Studentbarnehagene, KS, PBL, Utdanningsforbundet og Fagforbundet med en deltaker hver.

Fylkesmannen dekker dagpakker for alle, deltakerne må dekke reiseutgifter og eventuell overnatting. Hotellet har reservert noen rom for de som har behov for overnatting. Ved behov for overnatting eller dersom du ha matallergi, ta selv kontakt med Scandic Ishavshotel, tlf.  77666400   

PÅMELDING:
Frist for påmelding 1. mars 2018.

Dato:
20. mars - 21. mars
Sted:
Scandic Ishavshotell, Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms, Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten, representanter fra kommunale og private barnehageeiere, UiT Norges arktiske universitet, Sametinget, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Private barnehagers Landsforbund og Kommunenes sentralforbund
Påmeldingsfrist:
01.03.2018 23:00:00

Kontaktpersoner