Kurs og konferanse

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
august 2018
28. aug - 07. sep 35 - 36 Fylkesmannen i Troms Seminar om lov om sosiale tjenester i NAV Kunnskapsparken Finnsnes, Thon Hotel Harstad, Hotel Lyngskroa Oteren, Fylkeshuset Tromsø
29. aug 35 Fylkesmannen i Troms Fjellskredkonferansen 2018 Eidebakken skole på Lyngseidet
september 2018
06. sep 36 Oppvekst- og utdanningsvadelingen Nettverksmøte med samiske barnehager og norske barnehager med samiske barn Quality Hotel saga, Tromsø
oktober 2018
02. okt - 03. okt 40 Fylkesmannen i Troms Fagsamling om økonomisk rådgivning - sosiale tjenester i NAV Fylkeshuset Tromsø
11. okt - 12. okt 41 Sjumilsstegets nasjonale gruppe for implementering av barnekonvensjonen Barnekonvensjonen i praksis 2018: Hva nå, Norge? Thon Hotel Arena i Lillestrøm
15. okt - 16. okt 42 Oppvekst- og utdanningsavdelingen Etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringene Radisson Blu Hotel Tromsø