Hopp til innhold

Kurs og konferanse

Fylkesmannen i Troms arrangerer hvert år en rekke kurs og konferanser.

Her finner du informasjon om både planlagte og avholdte kurs, konferanser og seminarer.  Klikk på Les mer for å finne program, frist for påmelding og eventuelt påmeldingsskjema. 
Etter at kurset/konferansen er avviklet vil du også finne eventuelle presentasjoner  fra arrangementet som relaterte dokumenter her (klikk på Avsluttede i høyremenyen)
Oversikten kan innskrenkes og sorteres ved å bruke sorteringsknappene i høyremenyen.

Vis for år:

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mars 2018
08. mar 10 Fylkesmannen i Troms Fagdag for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Tromsø, hotell The Edge
15. mar 11 USHT, Senter for omsorgsforskning – nord, Tromsø kommune, UNN, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms. Vårkonferansen 2018 Tromsø
20. mar - 21. mar 12 Fylkesmannen i Troms, Oppvekst- og utdanningsavdelingen Barnehageforum 20. og 21. mars 2018 Scandic Ishavshotell, Tromsø
april 2018
10. apr - 11. apr 15 Fylkesmennene i nord, RVTS, Bufdir og Sjumilssteget Barndommen følger deg resten av livet Scandic Ishavshotel i Tromsø
12. apr 15 Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), Regionalt kompetansesenter i smittevern i Helse Nord (KORSN) og Fylkesmannen Riktigere bruk av antibiotika i sykehjem Hotel The Edge i Tromsø
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
08. mar Fagdag for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
15. mar Vårkonferansen 2018
20. mar - 21. mar Barnehageforum 20. og 21. mars 2018
10. apr - 11. apr Barndommen følger deg resten av livet
12. apr Riktigere bruk av antibiotika i sykehjem