Kommunereformen

Regjeringen ønsker et sterkt lokaldemokrati, som gir folk og lokalsamfunn frihet og mulighet til å styre sin egen hverdag og samfunnsutvikling. Reformen gir færre kommuner, og fra 2020 vil det være 356 kommuner i Norge.

Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Regjeringen har følgende mål for reformen:

  • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Proposisjon om ny kommunestruktur ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2017.

Vis mer


28.09.2016

Slik bør kommunestrukturen i Troms se ut!

«Det er bare tre bykommuner i Troms som oppfyller kravene i kommunereformen.» Det er konklusjonen i Fylkesmannen sin faglige tilrådning om framtidig kommunestruktur i Troms. 


28.09.2016

Informasjonsmøte om framtidig kommunestruktur

Fylkesmannens anbefalinger om kommunestrukturen i Troms offentliggjøres på informasjonsmøte/pressekonferansen kl. 13:00 på Fylkeshuset.


08.08.2016

Kommunestyrevedtak i kommunereformen

Bykommunene Harstad, Lenvik og Tromsø har alle truffet positive vedtak der de er åpen for å slå seg sammen med nabokommuner.


26.04.2016

Orienterte om fylkets mulige kommunesammenslåinger

Utfordringer og muligheter ved regionreformen i fylket vårt var temaet da Stortingets kommunal- og forvaltningskomité møtte Fylkesmannen og representanter for fylkets kommuner i går.


12.06.2015

Innbyggerinvolvering i Andebu kommune

Kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke har vedtatt å slå seg sammen til én kommune. Her finnes Andebu kommune plan for involvering av innbyggerne i sammenslåingsprosessen.


28.05.2015

Konferanse om kommunereformen 27. mai 2015

Fylkesmannen i Troms og KS arrangerte 27. mai en dagskonferanse om kommunereformarbeidet. Her ligger alle presentasjonene fra konferansen.


15.05.2015

Kommuneproposisjonen 2016 - avklaringer på en del problemstillinger i kommunereformen

I kommuneproposisjonen 2016 er det blant annet avklaringer på en del problemstillinger som har vært reist i kommunereformen. En oppsummering av dette finnes kap. 3 i Fylkesmannens informasjonsskriv til kommunene om kommuneproposisjonen 2016.


04.03.2015

Referat fra møtet i styringsgruppen 2. mars 2015

2. mars 2015 ble det avholdt et møte i styringsgruppen for kommunereformarbeidet i Troms. Under relaterte dokumenter ligger det referat fra møtet.


10.12.2014

Skjønnsmidler til utredningsarbeidet

Fylkesmannen har besluttet å støtte alle kommunene i Troms med skjønnsmidler til
utredningsarbeidet i kommunereformen, herunder arbeidet med status- og mulighetsbilder.


05.12.2014

Møte i styringsgruppen 26.11.2014

Onsdag 26. november 2014 ble det første møtet i styringsgruppen for kommunereformarbeidet i Troms avholdt. Til dette møtet var også ressursgruppen invitert.


Flere nyheter