Gode driftsresultater i kommunene i Troms

Det har vært gode driftsresultater for de fleste kommunene i Troms i 2017, men resultatet er likevel noe svakere enn fjoråret.

Resultatene i Troms er klart svakere enn landsgjennomsnittet, og kun 2 andre fylker hadde svakere resultat i 2017.

Lånegjelden i Troms økte kraftig siste år og er på et betydelig høyere nivå enn landsgjennomsnittet. Økningen siste år skyldes hovedsakelig at både Tromsø og Harstad har hatt en kraftig økning i netto lånegjeld. Kun Finnmark av fylkene har større lånegjeld enn Troms.

Troms har fortsatt lavest nivå på disposisjonsfondene av fylkene, men det er et positivt trekk at disposisjonsfondene samlet sett for Troms øker for andre år på rad.

Fylkesmannen har laget en kort rapport om økonomisk utvikling i Troms basert på de ureviderte KOSTRA-tallene som ble publisert 15. mars (og korrigert 24.03.).

Rapporten er lagt til høyre siden.