Folketallsutvikling i Troms 2017

Harstad.
Harstad.

I Troms har Torsken kommune hatt høyest prosentvis befolkningsvekst med 2,39 % siste år, fulgt av Dyrøy med 2,37 % og Tromsø med 1,47 %. Alle disse 3 kommunene hadde større befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet (0,71 %).

I Troms har Torsken kommune hatt høyest prosentvis befolkningsvekst med 2,39 % siste år, fulgt av Dyrøy med 2,37 % og Tromsø med 1,47 %. Alle disse 3 kommunene hadde større befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet (0,71 %).

Størst prosentvis nedgang i folketall i 2017 var det i Kvæfjord (-1,94 %), Storfjord (-1,80 %) og Skånland (-1,77 %).

Troms hadde den 8. beste befolkningsveksten i landet med 0,52 %. Nordland hadde en vekst på 0,19 % mens folketallet i Finnmark holdt seg tilnærmet uendret i 2017 (vekst 0,02 %)

Fylkesmannen har utarbeidet en kort rapport som viser folketallsutviklingen i Troms i 2017 og hvilke faktorer som forklarer endringene.

Rapporten finnes til høyre på siden.