Hopp til innhold

Aktuelt

Kommuner i Troms som er oppført på ROBEK (pr. september 2017):

  • Torsken kommune (innmeldt i 2000)
  • Nordreisa kommune (innmeldt i 2004)

 

ROBEK

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

Kilde: regjeringen.no