Kommunalrett

Kommuneloven gir kommuner og fylkeskommuner stor frihet til å organisere sin virksomhet, bare de holder seg til reglene i forvaltningsloven, offentlighetsloven og de enkelte særlovene.

Det er viktig at kommunalt selvstyre og lokaldemokrati balanseres mot nasjonale likhetsprinsipper og rettsikkerhet, som skal gjelde for alle landets innbyggere.

Fylkesmannen har myndighet til å kontrollere kommunenes virksomhet. Tre eller flere medlemmer av et kommunestyre kan sammen sende en avgjørelse til Fylkesmannen for å få kontrollert at den er lovlig. Fylkesmannen kan også på eget initiativ ta opp saker til lovlighets­kontroll. Fylkesmannen kontrollerer at vedtaket har blitt til på lovlig vis, at det er fattet av riktig organ, og at innholdet i avgjørelsen er i samsvar med gjeldende lover og regler.   

Vis mer


07.12.2015

Fylkesmannen opphever Tromsø kommunestyres vedtakelse av kommuneplanens arealdel 2015-2026

Fylkesmannen har behandlet lovlighetsklage over Tromsø kommunestyres vedtakelse av kommuneplanens arealdel 2015-2026, av 26.8.2015 i sak 122/15. Vi finner etter vår legalitetskontroll at vedtaket må oppheves som ugyldig.


03.05.2013

Lovlighetsklage på budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 i Skjervøy kommune ble ikke tatt til følge

I en lovlighetsklage i Skjervøy kommune der klagerne begjærte formannskapets innstilling om årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 opphevet fordi et av de fremsatte budsjettforslagene hadde blitt avvist og dermed ikke stemt over, har Fylkesmannen avgjort at lovlighetsklagen ikke tas til følge.Lenker