Kommunal fornying

Norge har en omfattende offentlig sektor som sikrer velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. All fornying av offentlig sektor skal ha som mål å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring.

Fylkesmennene skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til veiledning, samordning og tildeling av skjønnsmidler.

Vis mer


06.12.2013

Prosjektskjønnsmidler 2014 til fornying og utvikling i kommunene

Fylkesmannen i Troms har for 2014 holdt av 7 mill. kr. til fornyings- og utviklingsprosjekter i kommunene. Her gis det nærmere informasjon om satsningsområder og søknadskriterier. Søknadsfristen er satt til 10. februar 2014.