Forvaltningsplan Bergsøyan


Høringsfrist 03. september 2018 00:00

Forvaltningsplanen for Bergsøyan landskapsvernområde på yttersida av Senja er på høring til 3. september. Alle som vil kan uttale seg om planen.

Slik sender du inn uttalelse:

Enten på e-post til
fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

eller med brev til
Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 Tromsø

Oppgi referansenummer 2018/809  i uttalelsen.

 

Om Bergsøyan landskapsvernområde

Området ligger i Berg kommune, på yttersida av Senja. Det er vernet for å ta vare på et område ned en typisk skjærgårdsnatur med tilliggende holmer, skjær og gruntvannsområder med et vakkert natur- og kulturlandskap, og dets dyreliv. Området har særlig betydning for sjøfugl.

Om forvaltningsplanen

Forvaltningsplanen er en praktisk «håndbok» for hvordan vi kan ta vare på verneverdiene, og hvordan området kan brukes. Planen skal sikre en enhetlig og forutsigbar forvaltning. I planen er det definert mål for bevaring av naturverdier og mål for besøksforvaltning, og det er laget en tiltaksplan for å nå målene. I tillegg er det i planen retningslinjer for hvordan bestemmelsene i verneforskriften skal forstås og praktiseres.