Kjeldalselva småkraftverk - søknad om utslippstillatelse


Høringsfrist 14. juni 2018 23:59

Clemens Kraft AS søker om utslippstillatelse for bygging av småkraftverk i Kjeldalselva i Storfjord kommune.

Det søkes om etablering av massetipp for 11 500 fm3 sprengstein fra tunell, samt deponering av ca 50 m3 boreslam fra sedimentasjonsbasseng. Prosessvann fra driving av tunell ledes til oljeutskiller og to sedimentasjonsbassenger. Renset vann infiltreres i grunnen.

Uttalelser til saken sendes Fylkesmannen i Troms, postboks 6105, 9291 Tromsø.