Justert beredskapsnivå

Fylkesmennene i Troms og Finnmark har i dag bestemt å tilpasse eget beredskapsnivå i luftambulansesaken. Bemanningssituasjonen for pilotene er mer stabil.

Nyansatte piloter skal nå være innfaset i tjenesten. Forhandlingene mellom flygerforbundet og Babcock førte til at pilotene er sikret videre jobb etter overtakelse av operatøransvaret.

Helse Nord har nedjustert beredskapen.

Selv om fylkesmennene tilpasser egen beredskap fortsetter vi å overvåke luftambulansetjenesten, spesielt i Finnmark. Om nødvendig øker vi beredskapen igjen.

Kontaktpersoner