Fortsatt ustabil tjeneste

Fylkesmennene i Troms og Finnmark opprettholder beredskapen i luftambulansesaken.

Det betyr at vi overvåker og informerer kommunene om situasjonen, og ber om tilbakemeldinger. Fylkeslegene vurderer fortsatt situasjonen i luftambulansetjenesten som ustabil.

Dette er tjenesten

Luftambulansetjenesten har vært organisert og fullfinansiert som en nasjonal statlig tjeneste siden 1988. Det er helseforetakene (4) her i landet som drifter tjenesten. Det finnes 9 ambulansefly i Norge. Tjenesten drives i dag av Lufttransport.