Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


09.10.2018

Sjumilssteget har ny nettside

Til deg som jobber for og med barn og unges rettigheter: Sjumilssteget nasjonalt har ny nettside med nyttige lenker, sjumilsstegsmateriale og nett-TV.


21.09.2018

Leve hele livet - gjennomføringskonferanse

Invitasjon til gjennomføringskonferanse om Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre.


14.09.2018

Fagsamling frisklivssentralene

Fylkesmannen i Troms ønsker velkommen til fagsamling for ansatte i frisklivssentralene i Troms 1. november 2018.


14.09.2018

Kurs for LIS 1-legenes veiledere

Fylkesmannen i Troms ønsker velkommen til kurs for LIS 1-legenes veiledere i kommunene i Troms 8. november 2018.


07.08.2018

Anne Grethe Olsen blir fylkeslege for Troms og Finnmark

Anne Grethe Olsen fra Hammerfest (f.1960) er ansatt som fylkeslege for det sammenslåtte embetet Troms og Finnmark. Olsen er i dag kvalitet- og utviklingssjef og lege i Hammerfest for Finnmarkssykehuset. 


06.07.2018

Justert beredskapsnivå

Fylkesmennene i Troms og Finnmark har i dag bestemt å tilpasse eget beredskapsnivå i luftambulansesaken. Bemanningssituasjonen for pilotene er mer stabil.


30.05.2018

Barnekonvensjonen i praksis 2018

Sjumilsstegets nasjonale konferanse 11. og 12. oktober handlet blant annet om: Tilbakemeldingene fra FNs barnekomité til staten Norge og arbeid med barnekonvensjonen i nye, større fylker.


22.05.2018

Sjumilssteget er til stede når Norge utspørres av FNs barnekomité

Sjumilssteges nasjonale gruppe er i barnekomiteen 23. og 24. mai for å høre staten Norge bli spurt ut om hvordan de virkeliggjør barn og unges rettigheter i Norge.

-Vi forventer å høre en offensiv norsk barneminister som er åpen for dialog om både styrker og svakheter i det norske samfunnet.


22.05.2018

2. utlysning psykologtilskudd 2018

Ny kunngjøring av tilskudd til Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2018.


16.05.2018

Fortsatt ustabil tjeneste

Fylkesmennene i Troms og Finnmark opprettholder beredskapen i luftambulansesaken.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel