Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


07.08.2018

Anne Grethe Olsen blir fylkeslege for Troms og Finnmark

Anne Grethe Olsen fra Hammerfest (f.1960) er ansatt som fylkeslege for det sammenslåtte embetet Troms og Finnmark. Olsen er i dag kvalitet- og utviklingssjef og lege i Hammerfest for Finnmarkssykehuset. 


06.07.2018

Justert beredskapsnivå

Fylkesmennene i Troms og Finnmark har i dag bestemt å tilpasse eget beredskapsnivå i luftambulansesaken. Bemanningssituasjonen for pilotene er mer stabil.


22.05.2018

Sjumilssteget er til stede når Norge utspørres av FNs barnekomité

Sjumilssteges nasjonale gruppe er i barnekomiteen 23. og 24. mai for å høre staten Norge bli spurt ut om hvordan de virkeliggjør barn og unges rettigheter i Norge.

-Vi forventer å høre en offensiv norsk barneminister som er åpen for dialog om både styrker og svakheter i det norske samfunnet.


22.05.2018

2. utlysning psykologtilskudd 2018

Ny kunngjøring av tilskudd til Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2018.


16.05.2018

Fortsatt ustabil tjeneste

Fylkesmennene i Troms og Finnmark opprettholder beredskapen i luftambulansesaken.


03.05.2018

IPLOS Temadag

Vi inviterer til IPLOS temadag på The Edge i Tromsø


02.05.2018

Nasjonal helseberedskapskonferanse

Nasjonal helseberedskapskonferanse 2018 handler blant annet om: NATO-øvelsen Trident Juncture, overføringsverdien til beredskapsarbeid i praksis i helsetjenesten og nordområdene og IKT, risiko- og sårbarhetsanalyser og sikkerhet.


12.04.2018

Brukerundersøkelse for verger

Er du verge?  Vi ønsker å få vite hvordan opplever du kontakten med Fylkesmannen som vergemålsmyndighet. 


06.04.2018

Direktesending fra konferanse om vold og seksuelle overgrep mot barn

Konferansen «Barndommen følger deg resten av livet» sendes direkte tirsdag 10. og onsdag 11. april. Tema er vold, seksuelle overgrep og sakene i Tysfjord, samt nye verktøy og retningslinjer for å forebygge og forhindre at barn og unge utsettes for overgrep.


28.03.2018

Håndhygienedagen

Nasjonal markering av håndhygienens dag 5. mai 2018


Flere nyheter Få nyhetsvarsel