Sjumilssteget er til stede når Norge utspørres av FNs barnekomité

FNS BARNEKOMITÉ: Barnekomiteen kontrollerer at alle land som har skrevet under på barnekonvensjonen følger reglene i den. Staten Norge skal utspørres for femte gang her 23. og 24. mai 2018.
FNS BARNEKOMITÉ: Barnekomiteen kontrollerer at alle land som har skrevet under på barnekonvensjonen følger reglene i den. Staten Norge skal utspørres for femte gang her 23. og 24. mai 2018.

Sjumilssteges nasjonale gruppe er i barnekomiteen 23. og 24. mai for å høre staten Norge bli spurt ut om hvordan de virkeliggjør barn og unges rettigheter i Norge.

-Vi forventer å høre en offensiv norsk barneminister som er åpen for dialog om både styrker og svakheter i det norske samfunnet.

Dette sier Eivind Pedersen som koordinerer Sjumilsstegets nasjonale arbeidsgruppe.

Sjumilssteget er en metodikk for å implementere barnekonvensjonen i fylkesmannsembetene og kommunene i Norge. Målet er å få saksbehandlerne til å bruke barnekonvensjonen aktivt i det daglige arbeidet.

- Vi er spesielt spente på å høre hva barneministeren sier om mobbing, barns psykiske helse og enslige mindreårige asylsøkere i Norge - og selvfølgelig hvordan barnekomiteen reagerer på dette, sier Pedersen. 

Se video med Eivind Pedersen nederst i denne saken.

- Overordna er vi også spente på å høre hvordan FN mener barnekonvensjonens status er i Norge i dag og hvor FN mener skoen trykker mest for staten Norge. Vi forventer at norske myndigheter tar inn over seg hva barnekomiteen påpeker og at de er ydmyke for tilbakemeldingene der får.

Sjumilssteget er nevnt i staten Norges rapport til barnekomiteen, i tillegg i de supplerende rapportene fra Forum for barnekonvensjonen og Barneombudet. (Se rapportene i faktaboks til høyre på pc/nederst i saken om du leser på mobil.) I sistnevne rapport står blant annet dette:

(...) Staten bør sørge for at det utvikles opplæringsmoduler for implementering av barnekonvensjonen, og sikre at fylkesmennene satser ytteligere på Sjumilssteget, blant annet gjennom å sikre stabil finansiering (s. 11).

 

Norge eksamineres følgende tidspunkt:

  • 23. mai klokken 15:00-18:00
  • 24. mai klokken 10:00-13:00

I etterkant kan sesjonen sees her http://webtv.un.org/meetings-events/.
For å finne sendingen fra Norges møte, må du velge «Human Rights Treaty Bodies» i boksen nede til venstre, så «Commitee on the Rights of the Child» og til slutt «Session 78». 


Pressen er velkommen til å kontakte representantene i Sjumilssteget for intervju eller kommentarer. Disse er er til stede i barnekomiteen når staten Norge blir spurt ut 23. og 24. mai:

Eivind Pedersen, nasjonal koordinator, fra Fylkesmannen i Troms
fmtrepe@fylkesmannen.no /  952 13 976

Anne Mette Nerbøberg fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal
fmmranne@fylkesmannen.no /  936 53 914

Kjell-Olaf Richardsen fra Fylkesmannen i Østfold
Fmoskor@fylkesmannen.no / 412 40 206

Bodhild Therese Cirotzki fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
fmsfboc@fylkesmannen.no / 910 01 369

Marie Christine Frederique Calisch fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
fmavmfc@fylkesmannen.no / 959 00 045

Silje Therese Nyhus fra Fylkesmannen i Buskerud
fmbustn@fylkesmannen.no / 952 50 429


 

Dette er Sjumilssteget:

 

Mer om barnekonvensjonen

 

Norske myndigheter har plikt til å sørge for at barnekonvensjonen blir fulgt i landet, og at barn i Norge har de rettighetene barnekonvensjonen sier at barn skal ha. Barnekonvensjonen er overordna norsk lov og skal brukes i all saksbehandling som angår eller påvirker barn og unge i Norge.

Hvert femte år må derfor den norske staten sende en rapport til FN der de skriver hva de gjør for å oppfylle barnekonvensjonen. 23. og 24. mai eksamineres den norske stat for femte gang hos barnekomiteen i Genève. 

Om rapporteringa fra staten

I 2016 leverte regjeringa den femte offisielle rapporten fra Norge til FNs komité for barnets rettigheter (barnekomiteen). Rapporten skal inneholde oversikt over tiltak landet har vedtatt som har betydning for barn og unges rettigheter. Rapporten skal også skildre hvilke muligheter barn og unge har til å nyte godt av disse rettighetene.

Supplerende rapporter

I tillegg til den norske regjeringens rapport, mottar barnekomiteen supplerende rapporter. I forkant av høringen i 2018 har barnekomiteen mottatt supplerende rapporter fra Barneombudet, Forum for barnekonvensjonen og «Kidza har rett».

Rapportene er supplerende fordi de gir tilleggsinformasjon som avsender ikke mener er godt nok dekka i statsrapporten og avsender peker på områder der de mener Norge ikke oppfyller barnekonvensjonen.

Presession

Etter at statsrapporten og de supplerende rapportene er levert til FN, kaller barnekomiteen inn til en «presession». Her får de som har levert supplerende rapporter mulighet til å presentere rapportene og svare på barnekomiteens spørsmål.

Eksaminasjon (Staten Norge - 23. og 24. mai 2018)

Etter presession blir norske myndigheter innkalt til eksaminasjon. Representanter fra departementene, ofte ledet av barneministeren, møter opp i FNs komité for barnets rettigheter i Genève i Sveits. Under eksaminasjonen stiller komiteen spørsmål til Norge, og representantene må svare.

Merknader fra komiteen

Etter eksaminasjonen oppsummerer barnekomiteen anbefalingene sine til staten Norge i et sluttdokument. Her står det hva Norge bør gjøre bedre for å sikre at barn og unge får oppfylt rettighetene sine i barnekonvensjonen.

FNs anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det blir ikke sanksjoner om landet ikke følger oppfordringene fra komiteen. Systemet bygger på politisk vilje. Det ligger en forventning om at myndighetene skal jobbe for å følge anbefalingene i perioden mellom rapporteringene.

Kilde: Barneombudet