Digital post til alle

Fylkesmannen i Troms starter å sende all post digitalt.

Dette betyr at post til privatpersoner, kommuner og andre offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og private bedrifter skal sendes digitalt til alle som kan motta digital post.

Unntaket i dag er post i forbindelse med vergemål.

Post til privatpersoner

Det er svært mange i dag som har digital postkasse.  For å lese brev fra Fylkesmannen må du bruke pålogging med elektronisk ID, for eksempel BankID.

De som ikke har digital postkasse vil motta brev fra Fylkesmannen i postkassa som vanlig.

Post til offentlige organer

Fylkesmannen har inngått avtale med KS om bruk av KS FIKS-Meldingsformidling. Dette betyr at vi kan sende og motta post digitalt fra alle kommuner samt en rekke statlige foretak som er tilknyttet denne tjenesten.

Videre kan vi sende og motta post fra andre offentlige organer via Altinn-tjenesten. Det er også inngått avtale med Brønnøysundregisteret om bruk av Altinn-tjenesten for å sende post til private bedrifter og frivillige organisasjoner.

Taushetsbelagte opplysninger

Digital postutsending er trygt. Personsensitive og taushetsbelagte opplysninger blir like godt ivaretatt i en digital postutsending som ved ordinær utsending.

Fordelene med å ta i bruk digital postutsending er  flere. Postgangen vil komme raskere og tryggere fram til mottaker. Vi sparer penger med digital post, og ikke minst er det miljøvennlig. 

Vi oppfordrer alle, både innbyggere, private bedrifter og frivillige organisasjoner til å opprette digital postkasse. 

 

Kontaktpersoner