Flere søker om askespredning

Assisterende kommunaldirektør Marianne Hovde behandler søknader om askespredning i Troms fylke.
Assisterende kommunaldirektør Marianne Hovde behandler søknader om askespredning i Troms fylke.

I fjor innvilget Fylkesmannen i Troms 40 søknader om askespredning. Tallet for 2016 var 27.

De fleste ønsker å spre asken ut over havet eller på fjellet. Vi vet ikke hvorfor antallet som ønsker askespredning øker.

- Men, vi tror det nye Tromsø krematorium på Kvaløya kan være en medvirkende årsak. Tidligere var det kun krematorium i Harstad. Kanskje folk i større grad ser kremasjon og askespredning som et alternativ nå, sier assisterende kommunaldirektør Marianne Hovde.

Ingen fikk nei

Fylkesmannen i Troms har ikke sagt nei til noen søknader om askespredning i år. Folk tar gjerne selv kontakt når de er usikre på hva som er lov.   

– Vi er ofte i dialog med søker under saksbehandlingen, og gir veiledning om hvilke typer steder som kan godkjennes, sier Hovde.

Oversikt over antall mottatte søknader de siste fem årene.

2013: 26

2014: 29

2015: 18

2016: 30

2017: 40

Dersom dere ønsker intervju, eller flere opplysninger om saken, så kontakt Marianne Hovde på telefon 77 64 20 65.

Mere informasjon om askespredning finner dere også på våre hjemmesider eller på regjeringens egne sider om temaet. 

Kontaktpersoner