Satsingen på inkluderende barnehage- og skolemiljø

Inkluderende barnehage- og skolemiljø er et samlingsbasert tilbud for barnehager og skoler som ønsker å jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø. 

Flere kommuner fra Troms deltar på felles sentrale samlinger og fylkessamlinger, utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, lærende nettverk og får penger til en lokal ressursperson. 

Utdanningsdirektoratet organiserer tilbudet i puljer. Hver pulje varer i to år. I pulje 2 og 3 er det deltakere fra Troms. 

Pulje 2

Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Sørreisa, Ibestad og Tranøy

Samlinger

 

Oppstartsmøte, sentral samling: 17. oktober 2017

 

Sentral samling 1: 16 - 17. januar 2018

Fylkessamling 1: 25. april 2018

 

Sentral samling 2: 12. - 13. september

Fylkessamling 2: Dato ikke satt (høst 2018)

 

Sentral samling 3: Dato ikke satt (januar/februar 2019)

Fylkessamling 3: Dato ikke satt (april 2019)

 

Sentral samling 4: Dato ikke satt (september 20019)

Fylkessamling 4: Dato ikke satt (oktober 2019)

 

 

Pulje 3

Gratangen, Tromsø, Bardu, Målselv, Salangen, Dyrøy og Lavangen

Samlinger

 

Oppstartsmøte, sentral samling: 25. april 2018

 

Sentral samling 1Dato ikke satt

Fylkessamling 1Dato ikke satt

 

Sentral samling 2Dato ikke satt

Fylkessamling 2Dato ikke satt

 

Sentral samling 3Dato ikke satt

Fylkessamling 3: Dato ikke satt

 

Sentral samling 4: Dato ikke satt

Fylkessamling 4: Dato ikke satt