Meld inn kandidater til Dronning Sonjas skolepris

Illustrasjon: iStockPhoto/Fylkesmannen i Troms
Illustrasjon: iStockPhoto/Fylkesmannen i Troms

Vet du om en skole i Troms som utmerker seg ved å fremme likeverd og inkludering? Vi trenger kandidater til Dronning Sonjas skolepris 2018 innen 17. august.

 Det er følgende tre kriterier som teller tungt i utvelgelsen av kandidatene:

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med læringsmiljøet.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom, og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. 

Inkludering betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

Skolen som blir nominert eller søker, trenger likevel ikke være 'perfekt'!

Skolen må melde seg selv som kandidat

Alle grunn- og videregående skoler kan søke. Skolen selv, ved skoleledelsen, skriver søknaden i et eget skjema. Der gjør dere rede for hvordan dere arbeider med kriteriene. Søknaden sendes til Fylkesmannen i Troms som innstiller fylkets kandidat til den sentrale juryen.

Her kan du melde inn skolen din som kandidat til prisen.

Fristen er 17.08.2018.

Dersom andre aktører mener de kjenner til en skole som burde søke, ber vi disse om å ta kontakt med Fylkesmannen i Troms, så vil vi ta kontakte skolen og oppfordre dem å søke.

Om prisen

Dronning Sonja tok initiativ til skoleprisen allerede i 2006. Hvert år tildeles prisen en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Både grunnskoler og videregående skoler har tidligere vunnet prisen.

Premien består av et kunstverk, et diplom og en pengepremie på hele 250 000 kr som går direkte til vinnerskolen.

Nominasjon til prisen gjør skolene mer synlig i fylket, og gir dem anerkjennelse for arbeidet med inkludering og likeverd. Vi oppfordrer skoler som har søkt tidligere, til å søke på nytt.

Les mer om Dronning Sonjas skolepris her.

Kontaktpersoner