Sjumilssteget har ny nettside

Til deg som jobber for og med barn og unges rettigheter: Sjumilssteget nasjonalt har ny nettside med nyttige lenker, sjumilsstegsmateriale og nett-TV.

Adressen er den samme som før, men innholdet er nytt:

Sjumilssteget.no