Direktesending fra konferanse om vold og seksuelle overgrep mot barn

Konferansen «Barndommen følger deg resten av livet» sendes direkte tirsdag 10. og onsdag 11. april. Tema er vold, seksuelle overgrep og sakene i Tysfjord, samt nye verktøy og retningslinjer for å forebygge og forhindre at barn og unge utsettes for overgrep.

Se alle foredrag og andre videoer fra konferansen her.

Se tirsdag 10. april her.

Se onsdag 11. april her.

 


Les mer om konferansen her.

Vi oppdaterer også Sjumilsstegets facebookside og Fylkesmannen i Troms sin facebookside med innhold fra konferansen.

RVTS Nord, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Nordland, med ansvarlige for Sjumilssteget og Vårres unga vårres framtid (Sjumilssteget i Nordland), samarbeider om konferansen. 

Konferansens andre dag er i nært samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets avslutningskonferanse for regjeringens tiltaksplan 2014-17, En god barndom varer livet ut