Barn og foreldre

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Vi har flere lover som sikrer det offentlige innflytelse til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for dette, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


18.10.2018

Hjelper NAV å styrke barneperspektivet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt Fylkesmannen i Troms oppdraget å hjelpe NAV med å styrke barneperspektivet. Prosjektet er nasjonalt og skal vare ut året. I dag er seks NAV-kontorer piloter i prosjektet, deriblant Storfjord og Balsfjord i Troms.


09.10.2018

Sjumilssteget har ny nettside

Til deg som jobber for og med barn og unges rettigheter: Sjumilssteget nasjonalt har ny nettside med nyttige lenker, sjumilsstegsmateriale og nett-TV.


30.05.2018

Barnekonvensjonen i praksis 2018

Sjumilsstegets nasjonale konferanse 11. og 12. oktober handlet blant annet om: Tilbakemeldingene fra FNs barnekomité til staten Norge og arbeid med barnekonvensjonen i nye, større fylker.


22.05.2018

Sjumilssteget er til stede når Norge utspørres av FNs barnekomité

Sjumilssteges nasjonale gruppe er i barnekomiteen 23. og 24. mai for å høre staten Norge bli spurt ut om hvordan de virkeliggjør barn og unges rettigheter i Norge.

-Vi forventer å høre en offensiv norsk barneminister som er åpen for dialog om både styrker og svakheter i det norske samfunnet.


06.04.2018

Direktesending fra konferanse om vold og seksuelle overgrep mot barn

Konferansen «Barndommen følger deg resten av livet» sendes direkte tirsdag 10. og onsdag 11. april. Tema er vold, seksuelle overgrep og sakene i Tysfjord, samt nye verktøy og retningslinjer for å forebygge og forhindre at barn og unge utsettes for overgrep.


18.01.2018

Barndommen følger deg resten av livet

Vold, seksuelle overgrep og sakene i Tysfjord er tema på samarbeidskonferansen «Barndommen følger deg resten av livet». Hold av 10. og 11. april, du som jobber med eller for barn og unge.


04.01.2018

Aldersgrenser for barn - utgått på dato

Mye kan tyde på at Norge har et lovverk som ikke sikrer at barn og unge blir hørt. I en kronikk diskuterer Fylkesmannen i Troms hvilke negative konsekvenser det har.  


13.11.2017

Foreslår å vurdere alle aldersgrenser for barn i norsk lov på nytt

Direktorater og departement må ta en ny diskusjon om lovens aldersgrenser for barn. 

De gjør at barn står i fare for å miste den sentrale menneskeretten å bli hørt og få si sin mening i saker som angår og berører dem, skriver Sjumilssteget i et brev til direktoratenes regelverksgruppe.


05.09.2017

Barnekonvensjonen i praksis 2017

Nasjonal konferanse om praktisk bruk av FNs barnekonvensjon i norsk forvaltning arrangeres 19. og 20. oktober for fylkesmannsembeter og direktorater.


08.08.2017

Trenger kandidater til Årets barne- og ungdomskommune

I høst skal den beste kommunen for barn og unge kåres av Barne- og likestillingsdepartementet. Vet du om en kommune i Troms som fortjener prisen? Fristen for å nominere er 15. september.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel