Barn og foreldre

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Vi har flere lover som sikrer det offentlige innflytelse til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for dette, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


22.05.2018

Sjumilssteget er til stede når Norge utspørres av FNs barnekomité

Sjumilssteges nasjonale gruppe er i barnekomiteen 23. og 24. mai for å høre staten Norge bli spurt ut om hvordan de virkeliggjør barn og unges rettigheter i Norge.

-Vi forventer å høre en offensiv norsk barneminister som er åpen for dialog om både styrker og svakheter i det norske samfunnet.


06.04.2018

Direktesending fra konferanse om vold og seksuelle overgrep mot barn

Konferansen «Barndommen følger deg resten av livet» sendes direkte tirsdag 10. og onsdag 11. april. Tema er vold, seksuelle overgrep og sakene i Tysfjord, samt nye verktøy og retningslinjer for å forebygge og forhindre at barn og unge utsettes for overgrep.


18.01.2018

Barndommen følger deg resten av livet

Vold, seksuelle overgrep og sakene i Tysfjord er tema på samarbeidskonferansen «Barndommen følger deg resten av livet». Hold av 10. og 11. april, du som jobber med eller for barn og unge.


04.01.2018

Aldersgrenser for barn - utgått på dato

Mye kan tyde på at Norge har et lovverk som ikke sikrer at barn og unge blir hørt. I en kronikk diskuterer Fylkesmannen i Troms hvilke negative konsekvenser det har.  


13.11.2017

Foreslår å vurdere alle aldersgrenser for barn i norsk lov på nytt

Direktorater og departement må ta en ny diskusjon om lovens aldersgrenser for barn. 

De gjør at barn står i fare for å miste den sentrale menneskeretten å bli hørt og få si sin mening i saker som angår og berører dem, skriver Sjumilssteget i et brev til direktoratenes regelverksgruppe.


05.09.2017

Barnekonvensjonen i praksis 2017

Nasjonal konferanse om praktisk bruk av FNs barnekonvensjon i norsk forvaltning arrangeres 19. og 20. oktober for fylkesmannsembeter og direktorater.


08.08.2017

Trenger kandidater til Årets barne- og ungdomskommune

I høst skal den beste kommunen for barn og unge kåres av Barne- og likestillingsdepartementet. Vet du om en kommune i Troms som fortjener prisen? Fristen for å nominere er 15. september.


12.09.2016

Tverretatlig samarbeid er viktig for barn og unge

Fylkesmannen har kartlagt hvordan kommunene i Troms samarbeider på tvers i saker som handler om barn, unge og deres familier. Last ned rapporten her.


11.08.2016

Lokal implementering av nettkurset "Vold og seksuelle overgrep mot barn"

Fylkesmannen inviterer  to fra hver kommune i Troms til samling om kompetanse i å samtale med barn om vold og seksuelle overgrep - tilrettelegging for lokal gjennomføring av nettkurs.


11.03.2016

Avdekket lovbrudd ved barneverntjenesten i Tromsø

Fylkesmannen i Troms har avdekket lovbrudd etter tilsyn hos barnevernstjenesten i Tromsø kommune. . Dette kommer frem i møtet som ble avholdt med kommunen 11.03.16


Flere nyheter Få nyhetsvarsel