Tilsyn med UNN HF Tromsø - Identifisering og behandling av pasienter med sepsis (blodforgiftning) i akuttmottak

Fylkesmannen i Troms gjennomførte tilsyn med UNN Tromsø HF 25. og 26. januar 2017.

Tema for tilsynet var hvordan pasienter med sepsis (blodforgiftning) blir identifisert og behandlet i akuttmottak.

Rapport fra tilsynet ble publisert 14.03.17 på nettsiden til Statens helsetilsyn: http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/Troms/2017/Universitetssykehuset-Nord-Norge-HF-Tromso-sepsisbehandling-i-akuttmottak-2017/

Dato:
25. januar - 26. januar
Sted:
Tromsø
Ansvarlig:
Fylkemannen i Troms, helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Pasienter med sepsis (blodforgiftning).