Hopp til innhold

Aktuelt

Setermoen SØF er av Forsvaret utpekt som ett av fem nasjonale hovedfelt og har som ett av to felt i Norge anledning til å benytte skarp flystøtte.

Skytefeltet dekker et areal på 152 km2. Feltet har vært i bruk siden 1954 og ble utvidet til dagens omfang i 1986.

Hærens avdelinger i Brigade Nord er hovedbruker av feltet, men feltet benyttes av alle forsvarsgrener i ulik grad.