Obligatorisk turnuskurs for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer

Dato:
29. november - 1. desember
Sted:
Clarion Hotel The Edge, Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
leger, fysioterapeuter og kiropraktorer som har turnustjeneste i kommunene i UNNs lokalsykehuskommuner, samt fysioterapeuter som har turnustjeneste i Finnmark
Påmeldingsfrist:
03.11.2017 22:00:00

Fylkesmannen i Troms arrangerte det obligatoriske kurset for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer som har turnustjeneste i kommunene i UNNs lokalsykehuskommuner, samt fysioterapeuter som har turnustjeneste i Finnmark.  Vedlagt finner du presentasjonene fra kurset.

Sted: Clarion Hotel The Edge, Tromsø
Tid: 29. november til 1. desember 2017 

Hilsen
Fylkesmannen i Troms
v/ Svein R. Steinert, fylkeslege

Dato:
29. november - 1. desember
Sted:
Clarion Hotel The Edge, Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
leger, fysioterapeuter og kiropraktorer som har turnustjeneste i kommunene i UNNs lokalsykehuskommuner, samt fysioterapeuter som har turnustjeneste i Finnmark
Påmeldingsfrist:
03.11.2017 22:00:00

Kontaktpersoner