Hopp til innhold

Dokumenter

Antibiotikaresistens

Antibiotika spiller en nøkkelrolle i dagens pasientbehandling. For at antibiotika også i fremtiden skal være en effektiv behandling mot alvorlige infeksjonssykdommer, må antibiotikabruken være riktig og minst mulig.

Dagens utvikling med økende antibiotikaresistens, kan om kort tid få store negative konsekvenser for nordmenns helse. Arbeidet mot antibiotikaresistens må derfor prioriteres høyere i helsetjenesten, og det er et mål å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30% innen utløpet av 2020.

Les mer på HOD: Handlingsplan mot antibiotikaresistens