Hopp til innhold

Partnere

Konferansen er et fellesinitiativ fra NVE, Troms politidistrikt, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Troms og Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Storfjord kommune.

Fjellovervåkning i Troms

Overvåking av store ustabile fjellparti med høy risiko i Norge blir utført av seksjon for fjellskred (SVF) i NVE.

Sju fjellparti er definert som høyrisikoobjekt, og skal overvåkes kontinuerlig. Tre av dem ligger i Kåfjord kommune i Troms.

Gámanjunni 3 er et ustabilt fjellparti som ligger på østsiden av Manndalen i Kåfjord kommune.

Jettan og Indre Nordnes er ustabile fjellparti som ligger på østsiden av Lyngenfjorden i Kåfjord. De er en del av Nordnesfjellet som har flere ustabile fjellparti.