Fagdag «Barnehagens innhold og oppgaver»

Dato:
2. november 09:00 - 15:30
Sted:
Radisson Blu Hotell, Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og UiT, Norges arktiske universitet
Målgruppe:
Styrere i barnehagene, faglige ressurspersoner og barnehagemyndighetene
Påmeldingsfrist:
16.10.2017 16:00:00

Ansatte i barnehagen skal legge til rette for at alle barn skal trives, skal leke og skal ha venner. Den nye rammeplanen for barnehagen tydeliggjør barnehagens innhold og oppgaver - og den skal implementeres i alle barnehager i Troms.

2. november får styrere, ressurspersoner og barnehagemyndigheter muligheten til å få presentert  sentrale tema i den nye rammeplanen. Sammen med UIT - Norges arktiske universitet arrangerer  Fylkesmannen fagdagen. Rammeplanen trådde i kraft 1. august 2017.

Til konferanse har vi fått faglig spennende foredragsholdere som vil belyse sentrale sider ved ny rammeplan. Utdanningsdirektoratet åpner fagdagen med å fortelle om hvorfor barnehagene har fått ny rammeplan. 

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring.  Til det trenger vi kompetente og dyktige ansatte. Målet er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne, en barnehage der barna kan leke og lære.

Vi har utfordret fagpersoner ved barnehagelærerutdanningen i Tromsø til å snakke om utvalgte skal setninger i rammeplanen. Foreleserne vil reflektere over hvilken betydning en slik skal-setning har for praksis i barnehagen.

I tillegg vil professor Kjell Arne Røvik si noe om styrers rolle som oversetter av det som står i rammeplanen, fra papir til praksis– implementering av ny rammeplan. Les mer i programmet.  

Sted: Radisson Blu Hotell i Tromsø. Ønsker du å overnatte på hotellet? Bestill rom selv.

Fagdagen er gratis og deltakerne får lunsj. Du får bekrefte på påmelding per e-post.

Påmeldingsfrist er 16. oktober.  

Dato:
2. november 09:00 - 15:30
Sted:
Radisson Blu Hotell, Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og UiT, Norges arktiske universitet
Målgruppe:
Styrere i barnehagene, faglige ressurspersoner og barnehagemyndighetene
Påmeldingsfrist:
16.10.2017 16:00:00

Kontaktpersoner

PS!

Et lite tips..

I tillegg er det mulig å melde seg på UiT Norges arktiske universitet sin FoU-dag 3. november.  Les mer her. 

Barnehagefaglig forskningsgruppe ved UiT- Norges arktiske universitet inviterer til FoU-dag fredag 3. november 2017. Vi ønsker å gi studenter, praksislærere, kolleger og barnehageansvarlige i fylket og kommunen anledning til å få innblikk i noe av det forsknings- og utviklingsarbeid som foregår blant ansatte i barnehagelærerutdanningen, både ved campus Alta og campus Tromsø. Detaljert program for dagen følger, men du kan allerede nå melde deg på.