Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • FNS BARNEKOMITÉ: Barnekomiteen kontrollerer at alle land som har skrevet under på barnekonvensjonen følger reglene i den. Staten Norge skal utspørres for femte gang her 23. og 24. mai 2018.
  22.05.2018

  Sjumilssteget er til stede når Norge utspørres av FNs barnekomité

  Sjumilssteges nasjonale gruppe er i barnekomiteen 23. og 24. mai for å høre staten Norge bli spurt ut om hvordan de virkeliggjør barn og unges rettigheter i Norge.

  -Vi forventer å høre en offensiv norsk barneminister som er åpen for dialog om både styrker og svakheter i det norske samfunnet.

  [ Les mer ]

 • 16.05.2018

  Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018

  I forslag til Kommuneproposisjon som ble lagt fram 15. mai 2018 foreslår regjeringen en vekst i kommunesektoren i 2019 på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kr., dette utgjør en realvekst på 0,7 - 0,9 %.

  [ Les mer ]

 • BARMARKSKJØRING: Motorferdsel på barmark kan skade plantelivet og sette merker og sår i terrenget. Sporene etter kjøring kan være synlige i mange år.
  16.05.2018

  Miljøkilometeren: Motorferdsel

  Motorferdsel i utmark, naturmangfoldloven, hensyn til reindrifta og kontroll er tema på Miljøkilometeren 2018. 

  [ Les mer ]

 • 16.05.2018

  Fortsatt ustabil tjeneste

  Fylkesmennene i Troms og Finnmark opprettholder beredskapen i luftambulansesaken.

  [ Les mer ]

 • Mye søppel i Fuglebergvika på Nordkvaløya.
  15.05.2018

  Plukka 3,1 tonn plastsøppel

  Med svært god hjelp fra Kystvakta og Kystverket har ansatte hos Fylkesmannen i Troms bare i vår plukket 3,1 tonn plastsøppel i verna områder. Mye herreløst avfall kom fra fiskeriene.

  [ Les mer ]

Flere nyheter