21.09.2018

Leve hele livet - gjennomføringskonferanse

Invitasjon til gjennomføringskonferanse om Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre.

Regjeringen la i mai fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet, pårørende skal kunne bidra uten at de blir utslitt og ansatte skal få bruke kompetansen sin.


20.09.2018

Feiret universitetets 50-årsdag

Kongen og fylkesmann Elisabeth Aspaker deltok på den offisielle feiringen av UiT Norges arktiske universitets 50-årsjubileum i dag. Kongen møtte blant annet forsker Audun Rikardsen.


12.09.2018

Elever skjøtter Bergsøyan

Elever fra Senja videregående skole Naturbruk, ryddet tidligere denne uka gran i Bergsøyan landskapsvernområde. Jobben var et oppdrag fra Fylkesmannen i Troms.


11.09.2018

Regler for droner i verneområder

Flere og flere ønsker å fly drone for å filme og ta bilder i flott natur. I noen nasjonalparker er det ikke lov på grunn av vern av spesielle og viktige naturverdier, som for eksempel dyreliv og friluftsliv. Men det finnes unntak.


06.09.2018

Påminning FKT rapport

De som har fått tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader eller konfliktdempende tiltak (FKT) skal rapportere bruk av midler innen 15.oktober i år.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier