18.10.2018

Hjelper NAV å styrke barneperspektivet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt Fylkesmannen i Troms oppdraget å hjelpe NAV med å styrke barneperspektivet. Prosjektet er nasjonalt og skal vare ut året. I dag er seks NAV-kontorer piloter i prosjektet, deriblant Storfjord og Balsfjord i Troms.


11.10.2018

Høring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022 sendes nå ut på høring. Du finner høringsdokumentene her og kan avgi høringsuttalelsen elektronisk. 


09.10.2018

Sjumilssteget har ny nettside

Til deg som jobber for og med barn og unges rettigheter: Sjumilssteget nasjonalt har ny nettside med nyttige lenker, sjumilsstegsmateriale og nett-TV.


09.10.2018

Gården er en suveren arena for læring og omsorg – bruk den!

Å bli godtatt for den du er - bli sett og hørt, og få være med i et sosialt fellesskap. Å få muligheten til å bidra, lære og mestre. Dette trenger vi alle for å trives, for personlig utvikling og en meningsfull hverdag. Men dette er ingen selvfølge for mange barn, unge og voksne i dag.


08.10.2018

Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene

I forslag til statsbudsjettet for 2019 som ble lagt fram i dag er det foreslått en økning på 261 mill. kroner i frie inntekter for kommunene i Troms.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier