Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Fylkesmannen ble lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er førsteinstans på vergemålsområdet. På landsbasis forvalter fylkesmannen nå rundt 72 000 vergemål og finansielle midler til en verdi av over 19 milliarder kroner.

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vis mer


16.11.2018

Vergemålseininga er stengt i romjula

Grunna samanslåing av datasystem vil vergemålseininga hos Fylkesmannen i Telemark ikkje kunne behandle søknader frå 21. desember til 7. januar.


07.09.2018

Vergemålsmyndigheten - endrede åpningstider uke 37

Vergemålmyndigheten hos Fylkesmannen i Telemark holder ekstraordinært stengt grunnet interne møtedager mandag 10. september og tirsdag 11. september. 


09.04.2018

Brukerundersøkelse for verger

Det skal på landsbasis gjennomføres en brukerundersøkelse blant verger om hvordan de opplever kontakten med Fylkesmannen, herunder opplæring og oppfølging fra vår side.


13.02.2018

Innlevering av vergeregnskap for 2017

Fylkesmannen sender denne uken ut det årlige informasjonsbrevet til verger om innlevering av vergeregnskap for 2017. Fristen for innsending av regnskapet er 30.04.18.


01.02.2018

Fremtidsfullmakt - noe å tenke på for alle?

Har du noen gang tenkt på hva som skjer og hvem som skal ivareta dine interesser dersom du en gang i fremtiden blir så syk at du ikke lenger kan ivareta interessene dine? Vergemål er et alternativ, men det finnes faktisk en løsning hvor du selv på forhånd kan uttrykke hva du ønsker skal skje med deg og dine eiendeler og hvem som skal ivareta dine interesser. Dette kalles en fremtidsfullmakt.


27.10.2017

Vergekurs for verger for voksne personer

Fylkesmannen i Telemark inviterer til et grunnleggende vergekurs for verger for voksne personer i Telemark. Invitasjonen gjelder i første rekke de nye vergene som er oppnevnt etter forrige vergekurs i fjor, samt verger som ikke før har deltatt på kurs. Søknadsfrist 5. november.


14.03.2016

Fradrag for utgifter til vergegodtgjøring på selvangivelsen

Betalt vergegodtgjørelse er fradragsberettiget på selvangivelsen dersom personen med verge har dekket kostnaden selv. Verge må derfor huske på å føre på dette fradraget når selvangivelse for personen skal innleveres.


22.02.2016

Sjekk rentebetingelsene på vergemålskontoen

Vi oppfordrer alle verger til å sjekke  rentebetingelsene for de vergemålskontoer som Fylkesmannen forvalter.Åpningstider:

Mandag og tirsdag kl. 09.00-14.00

Onsdag - stengt

Torsdag og fredag kl. 09.00-14.00


Kontakt oss på:

Tlf: 35 58 61 10

E-post: fmtepost@fylkesmannen.no

Postadresse: Fylkesmannen i Telemark, Postboks 2603, 3702 SKIEN

ANSATTE I VERGEMÅLSENHETEN

Liv Grønnerød Aas, tlf. 35586359

Gøril Elisabeth Larsen Oterholt, tlf. 35586356

Ingunn Sunde, tlf. 35586358

Grethe Bakken, tlf. 35586361

Mona Eriksrød Nordby, tlf. 35586360

Irene Tvedt, tlf. 35586139

Wenche Sunde, tlf. 35586209

Gunn Haatveit Waal, tlf. 35586357