Tilsyn - Vinje kommune - Samfunnssikkerhet og beredskap

Tilsynet retta seg mot kommunen si etterleving av krav i Sivilbeskyttelseslova og Forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Krav knytta til helse- og sosialberedskap og beredskap innan skule/barnehage var inkludert i tilsynet.

Dato:
14. mars 09:00 - 15:00
Sted:
Åmot
Ansvarlig:
Samordnings- og beredskapsstaben
Målgruppe:
Politisk og administrativ leiing

Kontaktpersoner