Tilsyn - Drangedal kommune - Samfunnssikkerhet og beredskap

Tilsynet retter seg mot kommunens oppfyllelse av krav i Sivilbeskyttelsesloven og Forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Krav knyttet til helse- og sosialberedskap og beredskap innen skole/barnehage er inkludert i tilsynet.

Dato:
26. februar 09:00 - 15:00
Sted:
Drangedal
Ansvarlig:
Mari Nordal
Målgruppe:
Politisk og administrativ ledelse