Felles nasjonalt tilsyn 2012 - Skolenes arbeid med elevenes psykososiale miljø

   

Særlig om Drangedal kommune og Nissedal kommune: Det ble gjennomført felles nasjonalt tilsyn i 2010 med Drangdal kommune og Nissedal kommune. Tema var skolenes arbeid med elevenes psykososiale miljø. Høsten 2012 gjennomførte Fylkesmannen i Telemark et oppfølgingstilsyn med de samme kommunene. Formålet med oppfølgingstilsynene var å undersøke om kommunene hadde sørget for å endre lovstridig praksis i tråd med påleggene om retting i 2010. Kontroll med endring av praksis er i realiteten et nytt tilsyn i forhold til tilsynet i 2010, men med samme tematikk.

Tilsynsrapportene finner du til høyre.