Hopp til innhold

Tilsyn

Fylkesmannen fører tilsyn med at ulike offentlige og private virksomheter innfrir de kravene som er satt i lovverket.

Hos Helsetilsynet finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene i Telemark.

Samlet oversikt over statlige tilsyn med kommunesektoren i 2017

Vis for år: