Tilsyn

Fylkesmannen fører tilsyn med at ulike offentlige og private virksomheter innfrir de kravene som er satt i lovverket.

Hos Statens Helsetilsyn finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene i Telemark som er gjennomført i 2017 og bakover i tid. 

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2018
18. okt 42 Utdannings- og vergemålsavd. Sauherad kommune – forvaltning av introduksjonsloven Sauherad kommune
Dato Arrangement
18. okt Sauherad kommune – forvaltning av introduksjonsloven