Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontorene 2018

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontor.

Når det gjelder tilskudd til barnefattigdom så gjelder kunngjøringen kun for videreføring av tiltak som fikk midler over tilskuddsordningen for å forebygge og redusere fattigdom blant barn, unge og barnefamilier som er i kontakt med de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.

De som kan søke er tiltak som fikk midler første gang i 2016 eller tiltak som fikk midler første gang i 2015, men startet opp i 2016.

Vi gjør oppmerksom på at 2018 i utgangspunktet er siste tilskuddsår for tiltak som har fått midler over denne ordningen.

Når det gjelder tilskudd til boligsosialt arbeid er det kun de som fikk tilskudd i 2017 som kan søke.

Les mer om ordningen her.