Søk om tilskot til naturforvaltingstiltak

Ordningane omfattar områda naturforvalting, friluftsliv, forureining, kulturminne, klima m.m. Søknadsfrist 15. januar.

Fylkesmannen forvaltar fleire statlege tilskotsordningar for naturforvaltingstiltak over Klima- og miljødepartementet sitt budsjett.

Elvemusling. Foto: Irvin Kilde

Elvemusling. Foto: Irvin Kilde

Lenke til oversikt over tilskotsordningane finn du i menyen på høgre side.

Send søknadene via det elektroniske søknadssenteret til Miljødirektoratet, og det blir då adressert til Fylkesmannen. Lenke til søknadssentert finn du og i menyen til høgre.

Søknadsfristen er 15. januar 2018 for alle ordningane.

 

Elvemusling har kategori sårbar (VU) på Norsk rødliste for arter 2015. Foto: Irvin Kilde

 

 

Søknadsfrist:
15.01.2018 00:00:00
Målgruppe:
Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar kan søkje om økonomisk stønad for å betre natur- og miljøtilstanden i Telemark
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Telemark
Hvem kan søke:
Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar kan søkje om økonomisk stønad for å betre natur- og miljøtilstanden i Telemark

Kontaktpersoner