Søknadsfrist Tittel Målgruppe
10. feb 10. feb Tilskot til psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene for 2019 Menneske i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utvikla, problem knytt til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vald og traume. Barn og unge som har vore utsette for vald og overgrep/traume og/eller som treng oppfølging for å gjennomføre skule og opplæring.
Søknadsfrist Tittel
10. feb 10. feb Tilskot til psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene for 2019