MOB-land kart i Telemark

MOB-land = "Modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser ved akutte forurensinger på land".

 

Her er lenke til modellen og til brukerveilederen som ligger til grunn for utarbeidelsen av kartene.

I 2012 ble det produsert MOB-land kart for alle kommunene etter malen som var utarbeidet av KLIF (Klima- og forurensingsdirektoratet), tidligere SFT.

I hver kommune er det produsert et oversiktskart, samt ett sett kartblader i større målestokker. Disse kartbladene inneholder også en kommuneoversikt som viser kartbladinndelingen i kommunen. Størrelsen på kommunen er avgjørende for hvor mange kartblader som ble produsert.