Fylkesberedskapsrådet

Fylkesberedskapsrådet består av sentrale offentlige etater, frivillige organisasjoner og private virksomheter med ansvar og oppgaver innen beredskapsarbeidet i fylket. 

Rådet er et forum for samordning og samarbeid om forebyggende beredskapsarbeid og beredskapsplanlegging i fylket, og i en krisesituasjon vil rådet være det sentrale samarbeids- og støtteorganet for den delen av krisehåndteringen som ikke er redningstjeneste. 

Fylkesberedskapsrådet har årlige øvelser og fagmøter, og ledes av fylkesmannen. 

Medlemsetater/-organisasjoner/-virksomheter

 • Fylkesmannen i Telemark
  - fylkesmannen
  - fylkesberedskapssjefen
  - fylkeslegen
  - miljøverndirektøren
  - landbruksdirektøren
  - utdanningsdirektøren
  - kommunikasjonssjefen
 • Telemark fylkeskommune
 • Regiongeologen
 • Sør-Øst politidistrikt
 • Telemark sivilforsvarsdistrikt
 • Telemark og Buskerud Heimevernsdistrikt 03
 • Redningsselskapet, distrikt Østfold, Vestfold og Telemark
 • Mattilsynet, Region Øst v/distriktskontoret i Porsgrunn
 • NAV Telemark
 • Statens vegvesen Region Sør v/veikontor Telemark
 • NRK Østafjells
 • Kraftforsyningens distriktssjef for Telemark og Vestfold
 • Telenor
 • Herøya Industripark (industrkontakt)
 • Grenland Havn IKS
 • NVE Region Sør
 • Agder Bispedømme
 • Jernbaneverket Region Vest
 • Statens kartverk, Skien