Flykningsituasjonen

Dette er en oversiktsside for å formidle informasjon om håndteringen av flyktningsituasjonen til kommuner og andre aktører i Telemark.

Fylkesmannen i Telemark har løpende kontakt med nasjonale myndigheter om situasjonen.

Vi rapporterer til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap hver tirsdag innen kl 10,
og deltar på videomøter med UDI, Helsedirektoratet og DSB hver torsdag fra kl 12.

Se til høyre på siden for lenker til mer informasjon!