Kontaktpersoner

Aktuelt

Varslingsøvelser og prosedyretrening

Fylkesmannen gjennomfører kvartalsvise varslingsøvelser og prosedyretrening i krisestøttverktøyet CIM

CIM-trim

Fylkesmannen gjennomfører i samarbeid med embetene på Østlandet jevnlig CIM-trening for embetene og kommunene.