Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er sammensatt av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


09.11.2018

Realistisk øving på atomhending

Vinje kommune gjennomførde 8. november øvinga «Atomhending Sellafield». Scenarioet var eit utslepp av radioaktiv stråling frå eit anlegg ved austkysten av England som ifølgje vêrprognosane var forventa å nå Sør-Noreg innan kort tid.


01.10.2018

Oktober er sikkerhetsmåneden

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet.


06.09.2018

Vær smart! Fagdag om klimatilpasning

Klimaet er i endring, og vi får stadig oftere uønskede møter med naturkreftene. Har noen et ansvar for å redusere konsekvensene?


30.08.2018

Jan-Arne Hunnestad blir ny fylkeslege i Vestfold og Telemark

Han er nå assisterende fylkeslege i Telemark. 


16.08.2018

Fagdag samband og befolkningsvarsling

Kommunikasjon er en av grunnpillarene for å lykkes med krisehåndteringen vår.
Hva gjør vi når de ordinære ekomløsningene våre svikter?
Hvordan får vi varslet/informert befolkningen før og under kriser?


02.03.2018

Beredskapsdagen 2018

Påmeldinga til Beredskapsdagen har opna


30.01.2018

Fagdag - Sikkerhet ved arrangement

Fagdagen gjennomføres onsdag 28. februar i Tønsberg.


19.01.2018

Fagdag GIS i krisehåndtering

Norsk brannbefals landsforbund og GIS-samarbeidet inviterer til en fagdag i Skien mandag 12. februar 2018.


16.11.2017

Godt besøkt møte om Naudnett

Møtet vart gjennomført onsdag 15. november i Bø. Det var over 40 deltakarar frå kommunar, offentlege etatar og private verksemder.


10.10.2017

Informasjonsmøte om Nødnett

DSB i samarbeid med Fylkesmannen i Telemark gjennomfører informasjonsmøte om Nødnett onsdag 15. november i Bø


Flere nyheter Få nyhetsvarsel