Miljøvernavdelingen

Nedenfor finner du lenker til rapporter som er laget av miljøvernavdelingen eller produsert på oppdrag av miljøvernavdelingen.

Lenkene er ordnet kronologisk med de nyeste rapportene først.

 

Nr/År Forfatter(e) og navn på rapportene:

2018
 
2018/50

BioFokus v/Kjell Magne Olsen:
Søk etter storblålibelle Orthetrum cancellatum.pdf

   
2014  
 14/1102 NINA: Hotspot åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet.pdf 
 2014 Leif Åge Strand: Salamander i vestre Skien.pdf
2014 Naturfaglige konsulenttjenester: Elvemusling Telemark 2014.pdf
   
 2013  
 2013/2 BioFokus: Overvåking av hvitryggspett i Tinnsjøområdet.pdf
 2013 Norges Jeger- og Fiskerforbund, avd. Telemark v/Bjørn Erik Lauritzen:    Forvaltningsplan grågås.pdf 
Planen som er godkjent gjelder for kommunene Bamble og Kragerø. 
 13/2 NaturPatrner v/Lars Tormodsgard: Restaurering av lokalitet med stor salamander.pdf
Metodeutprøving, bekjempelse og bestandskontroll av karpe og ørret ved bruk av elfiskebåt i dam ved Jønnevall golfbane i Skien kommune.
 2013 Porsgrunn kommune v/Kjell-Henrik Semb: Ørvikdammen.pdf
Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe
2013 Naturfaglige konsulenttjenester:  Elvemusling Telemark 2013.pdf
 2013 Bamble og Kragerø kommuner: Forvaltningsplan grågås i Bamble og Kragerø kommuner.pdf
2013  Anders Hals: Fugler i Nissedal.pdf
   
 2012  
2012

Naturfaglige konsulenttjenester: Elvemusling Telemark 2012.pdf

 2012/06 Faun: Viltkartlegging i Kragerø.pdf
   
 2011  
 2011 Leif Åge Strand: Salamander i sørøstre Skien.pdf
 2011/10 Biofokus:  Hvitryggspett i Tinn, Notodden og Sauherad, 2010-2011.pdf
2011/694 NINA: Villreinens bruk av Setesdalsheiene.pdf
   
 2010  
 2010 Jon Trygve Johnsen: Fugletakseringer i Børsesjø naturreservat,.pdf
 2010 Leif Åge Strand: Undersøkelse av småtjern og vann i Drangedal med hovedvekt på amfibier, fisk og vannkvalitet.pdf 
 2010 Leif Åge Strand: Kartlegging av salamander i Sauherad og Nome i 2010.pdf
   
2009  
 2009/20 BioFokus:  Hvitryggspett i Tinn og Notodden, 2007-2009.pdf
2009/030  Faun: Evaluering av utvidet jakttid på elg og hjort i Telemark 2007-2012.pdf
 2009/2 Norsk Villreinsenter: Villrein og ferdsel - Seminar.pdf
   
2008  
2008/23 Faun: Planteforsok salix Bolkesjo.pdf
 2008/1 NOF-Telemark: Tellinger av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Telemark i 2007.pdf 
   
 2007  
 2007 Leif Åge Strand: Amfibier Tinn.pdf
 2007/3 ATSkog: Elg- og hjorteforvaltningen i Telemark 2007.pdf
 2007/3 Gustavsen Naturanalyser: Evaluering av forsøksordning - Sjøfugljakt i skjærgården i Telemark 2004 -2007.pdf
   
2005  
2005/21 NINA: Bever-forvaltning av en jakt-, frilufts- og miljøressurs.pdf
   
 2004  
 2004 NJFF Telemark: Registrering av tapsårsaker på lamved bruk av radiotelemetri.pdf
 2004  NLH - Mastergradsoppgave:  Elgbeitetaksering i Agder og Telemark.pdf