Landbruksavdelingen

Nr/År Forfatter(e) og navn på rapportene
   
2017  
 2017 Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen: Årsmelding 2017
2017 Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavd.: Årsmelding 2017 - Skogbruk
2017 NIBIO: Verdiskaping fra tradisjonelt jordbruk og gårdsbasert tilleggsnæring i Telemark. NIBIO rapport 3-59
   
2016  
2016 Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen: Årsmelding 2016
2016 Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavd.: Årsmelding 2016 - Skogbruk
   
2015  
2015 Utvalgte kulturlandskap Jomfruland-Stråholmen: Årsmelding 2015
2015 Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavd.: Årsmelding 2015 - Skogbruk
   
2014   
2014  Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavd.: Årsmelding 2014 - Skogbruk
2014 AT Plan: Masterplan for skogsbilveier i Telemark - Sluttrapport 2014
   
2013   
 2013  Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavd.: Årsmelding 2013 - Skogbruk
2013  NILF og Østlandsforsking: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Telemark. Notat 2013-13
2013 Verdiskapingsanalyse - Sammendrag for Telemark 2013
2013 Vedlegg til Notat 2013-13: Kommunesider Telemark 2013
   
2012  
2012  Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavd.: Mobilslakteri i Telemark - Utredning, Oppsummering og Konklusjon
2012 Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavd.: Spørreundersøkelse om framtida for jordbærproduksjonen i Telemark