Grafisk profil og logo

Ved produksjon av rapporter o.l. hvor Fylkesmannen skal krediteres sammen med andre institusjoner/virksomheter er det viktig at reglene knyttet til bruken av Riksvåpenet blir fulgt

Fylkesmannen har utarbeidet en grafisk profil som skal implementeres i all visuell produksjon i embetet. I høyremenyen ligger håndboka for embetets grafiske profil.

Mer utfyllende informasjon om bruk av Riksvåpenet finner du og i høyremenyen.