Vrakpant på andre kjøretøy

I 2018 får du vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner. Biloppsamlere får driftstøtte for å motta disse kjøretøyene.

Kjøretøyet leveres til en godkjent biloppsamler på samme måten som ved vraking av biler.

Biloppsamlere har imidlertid ikke plikt til å ta imot de kjøretøyene det nå innføres vrakpant for. Ring biloppsamleren og sjekk på forhånd.

Det utbetales følgende beløp ved vraking:

  • Lastebiler: 5000 kroner
  • Mopeder, lette og tunge motorsykler: 500 kroner
  • Campingvogner og bobiler: 3000 kroner
  • Den ordinære vrakpanten på 3000 kroner for personbiler, varebiler og enkelte andre kjøretøy videreføres.

Ved spørsmål, kontakt: Seniorrådgiver Ole Thomas Thommesen, Miljødirketoratet, seksjon for avfall og gjenvinning. Telefon: 932 13 286, epost: ole.thomas.thommesen@miljodir.no